Rapport om Nordic Health Data Commons publicerad

NordForsks rapport “A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic Commons” formulerar ett implementeringsförslag för en så kallad Nordisk Commons för hälsodata som bygger på nationella insatser.

Rapporten är ett resultat av ett arbete som initierades under det norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2017 och syftar till att beskriva hur digital infrastruktur kan utvecklas för att främja datadelning på nordisk nivå. Målet med arbetet är att hälsodata från enskilda nordiska länder ska kunna delas på ett säkert sätt och kombineras för att gynna forskning, innovation och sjukvård i Norden.

Om hälsodata lättare kan identifieras, delas, sammanställas och gemensamt analyseras mellan de nordiska länderna skulle regionen få en konkurrensfördel. Rapporten identifierar specifika rekommendationer riktade till de viktigaste aktörerna som krävs för att etablera en Nordic Commons, såsom politiker, forsknings- och innovationsfinansiärer och dataägare.

Ladda ned Nordic Health Data Commons rapport på NordForsks webbsida

 

Publicerat den 16 december 2019

|

Uppdaterad den 25 maj 2020