Överklagandenämnden granskar Registerforskning 2022

Överklagandenämnden för etikprövning har beslutat om tillsynspolicy och tillsynsplan för 2022. Registerforskning är ett av områdena för nämndens egeninitierade tillsyn nästa år.

Områdena väljs ut för att klargöra vad som gäller för det aktuella området och för att därigenom kunna ge vägledning till de myndigheter och institutioner som bedriver forskning där etikprövningstillstånd krävs. Överklagandenämndens tillsyn omfattar dels forskning som har fått godkännande vid etikprövning och dels forskning som bedrivs där tillstånd saknas.

Läs mer: onep.se

Publicerat den 18 februari 2022

|

Uppdaterad den 18 februari 2022