Överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse om en sammanhållen, säker och jämlik vård 2023. De största satsningarna rör nationella kvalitetsregister och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Överenskommelsen omfattar insatser på fem olika områden som ska bidra till en vård som är mer effektiv, har högre kvalitet och som innebär en bättre upplevelse för patienterna.

Regeringens pressmeddelande: 326 miljoner kronor till säker och jämlik vård

Publicerat den 27 januari 2023

|

Uppdaterad den 27 januari 2023