Öppen tillgång är tema i Svepet

Tidskriften Svepet är medlemsbladet för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP). Öppen tillgång till forskningsdata är tema för senaste numret.

Senaste numret av Svepets skriver om hur Covid-19-pandemin gjort delning av data till en självklarhet och om Socialstyrelsens arbete med data och statistik gällande Covid19. Tidningen ger även en statusrapport om Vetenskapsrådets samordningsuppdrag inom öppen tillgång till forskningsdata och beskriver hur SND samordnar stödfunktioner för forskningsdata på Sveriges lärosäten.

 

Svepet kan laddas ned här. 

Läs mer på SVEP:s hemsida.

Publicerat den 20 november 2020

|

Uppdaterad den 20 november 2020