Nya variabler kopplade till covid-19 läggs till i kvalitetsregister

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister rekommenderar ett samordnat införande av nya variabler kopplade till covid-19. Det gäller för register som registrerar patientgrupper med särskilt behov av uppföljning av sjukdomen.

Variablerna rör frågor om patienten eller brukaren har en pågående eller genomgången covid-19-infektion och om test av covid-19 har genomförts. Vidare innebär Ledningsfunktionens beslut att det blir möjligt att publicera rapporter i syfte att kontinuerligt informera vårdgivare, forskare, samhällsplanerare och allmänheten om covid-19-effekter i vård och omsorg.

I första hand berörs Nationella Kvalitetsregister som registrerar akut vård av patienter med hjärt-lungsjukdom, diabetes, brukare inom äldrevård, gravida och neonatalvård. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning för covid-19 registreras redan i Svenska intensivvårdsregistret (SIR).

Av de Nationella Kvalitetsregister som rekommenderats att överväga att lägga till variabler är följande redan anslutna till RUT:

  • Riksstroke
  • Nationella Diabetesregistret

Följande register  håller för närvarande på att ansluta sig till RUT:

  • Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
  • Swedeheart
  • Swedevox
  • Senior alert
  • Graviditetsregistret
  • Neonatalregistret

Logga in i RUT

Bli användare av RUT

Läs mer på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

 

Publicerat den 14 maj 2020

|

Uppdaterad den 14 maj 2020