Ny vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

SKR har tagit fram en vägledning som innehåller ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregister.

Det finns en ökad efterfrågan på kunskap av juridiken kring samkörning och utvidgning av kvalitetsregister och samkörning med andra register. Därför har nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR tagit fram en vägledning inom området. Målgruppen för vägledningen är i första hand CPUA-myndigheter, registerhållare, registerstyrgrupper, förvaltningschefer med ansvar för kvalitetsregister och företrädare för registercentrumorganisationen (RCO) respektive kunskapsstyrningssystemet. Regionjurister och dataskyddsombud är också en viktig målgrupp eftersom samkörningar och utvidgningar av kvalitetsregister innefattar en komplex juridisk materia och behandling av känsliga personuppgifter.

SKR:s vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

Publicerat den 20 december 2022

|

Uppdaterad den 20 december 2022