Ny vägledning i kvalitetsregisterorganisationen

Den nationella stödfunktionen för kvalitetsregister och kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har publicerat en ny juridisk vägledning. Den berör de aktörer som ansvarar för drift och utveckling av Nationella Kvalitetsregister samt behandlingen av personuppgifter i registren.

Syftet med vägledningen är att nå en god och rättssäker registerverksamhet genom att tydliggöra vilket ansvar och funktion aktörerna har samt deras förhållanden till varandra. Särskild uppmärksamhet ägnas åt registerhållarens och registerstyrgruppens relation till den centralt personuppgiftsansvariga myndigheten (CPUA-myndigheten) och den förvaltning eller organisatoriska enhet som är utsedd att förvalta Nationella Kvalitetsregister.

Vägledningen berör även rapporterande vårdgivare (lokalt personuppgiftsansvariga, LPUA), specialistföreningar och landets sex registercentrumorganisationer (RCO) samt Registerservice på Socialstyrelsen.

Läs mer och ladda ner vägledningen på Nationella Kvalitetsregisters webbplats.

 

Publicerat den 1 september 2020

|

Uppdaterad den 1 september 2020