Ny täckningsgradrapport för kvalitetsregister

Nu finns 2020 års rapport över täckningsgrader för de Nationella Kvalitetsregistren tillgänglig på Socialstyrelsens websida.

Täckningsgrad beräknas genom att jämföra samstämmigheten mellan inrapporterade data till Nationella kvalitetsregister och Socialstyrelsens hälsodataregister. Täckningen i ett register är ett grundläggande mått på validiteten. Den indikerar i vilken utsträckning registret kan användas till förbättringsarbete, uppföljningar och jämförelser.

Rapporten innehåller totalt 51 jämförelser fördelat på 33 olika nationella kvalitetsregister och visar på en stor spännvidd mellan täckningsgraderna (mellan 9,3 % och 98,4%).

Rapporten tas fram som en del i ett gemensamt kvalitetsarbete som Socialstyrelsen stöttar de Nationella kvalitetsregister med.

Ladda ned rapporten och bilagor här:

Täckningsgrader för Nationella Kvalitetsregister 2020

Bilaga (xls-fil) där täckningsgrad per register bl.a redovisas per län

Metodbilaga – Att beräkna täckningsgrader för Nationella Kvalitetsregister

 

Publicerat den 18 december 2020

|

Uppdaterad den 18 december 2020