Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt.

Prov och hälsodata från projekten har använts i totalt 1785 publikationer under perioden 2016–2020, målet är att bibliometri-rapporten och dess data ska stödja framtida analyser och diskussioner. Bibliometri-rapporten utgår från perioden 2016–2020 och summerar bland annat antal citeringar, studiedesign och antal medförfattare för respektive forskningsprojekt. Data presenteras på ett sätt som ska underlätta jämförelse med andra nationella och internationella kohorter och forskningsinfrastrukturer.
Läs mer på Biobank Sveriges webbsida

Publicerat den 9 december 2022

|

Uppdaterad den 9 december 2022