Ny rapport om federerad analys

Läkemedelsverket har i ett projekt tagit fram ett antal vägledande rapporter om federerad analys

en metod som gör det möjligt att åstadkomma statistiska analyser från olika datakällor, utan att känsliga personuppgifter skickas mellan databaser och länder. Projektet är en del i Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen att utveckla strukturerad uppföljning av läkemedel. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Publicerat den 8 februari 2022

|

Uppdaterad den 8 februari 2022