Ny rapport om EOSC Interoperability Framework

European Open Science Cloud (EOSC) är ett initiativ som syftar till att etablera en federation av tjänster för att tillgängliggöra forskningsdata och forskningsstödjande tjänster. Centralt för att kunna utbyta data samt erbjuda och konsumera tjänster i federationen är ett gemensamt ramverk för interoperabilitet.

Enheten för data som strategisk resurs på Vetenskapsrådet har bidragit med expertis till den arbetsgrupp som tagit fram ramverket och referensarkitekturen som ska lägga grunden för EOSC:s ramverk för interoperabilitet. Vetenskapsrådets metadataverktyg Register Utiliser Tool (RUT) kan leverera funktioner som möter kraven från tre av referensarkitekturens centrala byggnadsblock inom området Semantisk Interoperabilitet.

Rapporten är publicerad av EU-kommissionen och finns att ladda ned här. En sammanfattning av arbetet och syftet med EOSC:s ramverk för interoperabilitet finns beskrivet här (pdf, 472 kB).

För frågor vänligen kontakta: registerforskning@vr.se

 

Publicerat den 3 maj 2021

|

Uppdaterad den 5 maj 2021