Ny nordisk nätkurs inom individanpassad medicin

Individanpassad medicin är ett prioriterat område för det nordiska samarbetet inom medicinsk forskning. Nordiska universitet har nu gått samman och producerat en nätbaserad kurs som är gratis och öppen för alla: ”Personalised Medicine from a Nordic Perspective”.

Kursen initierades av de nordiska fakultetsledarnas arbetsgrupp för utbildningsfrågor och har finansierats av Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning (NOS-M) där Vetenskapsrådet är medlem.
Läs mer på NordForsks webbplats: Ny nordisk nätkurs inom individanpassad medicin | NordForsk

Publicerat den 3 februari 2022

|

Uppdaterad den 3 februari 2022