Ny funktionalitet i RUT

I arbetet med att kontinuerligt utveckla metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool) har vi nu genomfört en rad förbättringar.

RUT har nu fått en förbättrad sökfunktion och det är numera möjligt att se förekomster av variabler i relation till en population avgränsad både geografiskt och i tid. Dessutom har variabellistans kolumnväljare fått en tydligare layout och kan visa valda variabler, dess representation och dess förekomster i olika kontexter.

Förbättringarna beskrivs detaljerat i länkarna (release notes).

 

Publicerat den 25 februari 2019

|

Uppdaterad den 25 oktober 2019