Nulägesrapport 2020 för Nationella Kvalitetsregister publicerad

Nulägesrapporten för Nationella Kvalitetsregister 2020 har nu publicerats. Den beskriver utvecklingen som skett under 2019 inom exempelvis forskning, patientmedverkan och datainsamling. Rapporten lyfter också fram goda exempel där Nationella Kvalitetsregister bidragit till förbättringar i vården och omsorgen.

Nulägesrapporten för Nationella Kvalitetsregister är en årlig rapport som redovisar de aktiviteter som genomförts inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nulägesrapporten finner du på Nationella Kvalitetsregisters webbplats.

Publicerat den 1 september 2020

|

Uppdaterad den 1 september 2020