Nordisk utlysning inom barncancerforskning

Ny utlysning öppen till den 3 oktober 2018.

NordForsk, Kreftforeningen och Forskningsrådet utlyser finansiering till projekt som ska främja utvecklingen av barncancerbehandling eller ”personalised medicine”. De kliniska prövningsprojekten ska använda sig av nordiska hälsodata, till exempel data från kvalitets- och hälsodataregister. Budgeten är på totalt 38 miljoner norska kronor. Utlysningen är öppen till 3 oktober.

Läs mer på Nordforsks webbplats

Publicerat den 28 maj 2018

|

Uppdaterad den 23 september 2019