Hälsodata i fokus för nordiskt forskningssamarbete om covid-19

Vetenskapsrådet har medfinansierat en nordisk utlysning, anordnad av NordForsk, för att bidra till att bekämpa covid-19 pandemin genom regionalt forskningssamarbete baserat på hälsodata. Fem forskningsprojekt, inom vilka forskare från hela Norden och Estland samarbetar, har nu valts ut.

Projekten, som tillsammans tilldelats drygt 50 miljoner norska kronor, är:

 • Data streams and mathematical modelling pipelines to support preparedness and decision making for COVID-19 and future pandemics
  Projektledare: Tom Britton, Stockholms universitet (Sverige)
  Deltagande universitet/organisationer: Institutet för hälsa och välfärd (Finland), Folkehelseinstituttet (Norge), Folkhälsomyndigheten (Sverige), Norsk Regnesentral (Norge), Stockholm Universitet (Sverige), Telenor, Universitet i Oslo (Norge), Aalto Universitet (Finland), Tammerfors universitet (Finland).
 • Addressing the smoking paradox in the etiology of COVID-19 through population-based studies
  Projektledare: Maria Rosaria Galanti, Karolinska Institutet (Sverige)
  Deltagande universitet/organisationer: Karolinska Institutet (Sverige), Institutet för hälsa och välfärd (Finland), Folkehelseinstituttet (Norge)
 • Nordic Collaborative Health Register Network for Covid-19 Epidemiology
  Projektledare: Morten Andersen, Köpenhamns universitet (Danmark)
  Deltagande universitet/organisationer: Köpenhamns universitet (Danmark), Universitet i Oslo (Norge), Uppsala Universitet (Sverige), Universitet i Strathclyde (Skottland)
 • Mental morbidity trajectories in COVID-19 across risk populations of five nations
  Projektledare: Unnur Valdimarsdóttir, Islands universitet
  Deltagande universitet/organisationer: Karolinska Institutet (Sverige), Region Hovedstaden (Danmark), Institute for Sustainability Studies (Island), Islands Universitet, Universitetet i Oslo (Norge), Tartu universitet (Estland).
 • SCOPE – Scandinavian studies of COVID-19 in Pregnancy
  Projektledare: Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet (Norge)
  Deltagande universitet/organisationer: Folkehelseinstituttet (Norge), Karolinska Institutet (Sverige), Köpenhamns universitet (Danmark), Universitet i Bergen (Norge), Statens Serum Institut (Danmark)

För mer information se Nordforsks nyhet om bidragsbesluten (på norska).

 

Publicerat den 23 oktober 2020

|

Uppdaterad den 23 oktober 2020