Metod för mappning av kvalitetsregister till Snomed CT

Hur går man tillväga för att arbeta med semantisk mappning av innehåll i register för att förbättra semantisk interoperabilitet?

Truls Gårdmark (urolog och registerhållare hos Blåscancerregistret), Anna Rossander (urolog och informatiker) samt Ulf Lönnqvist (Västragötalandsregionen) har i projektet SWEPER (Swedish Personalized Medicine) tagit fram en metodbok för just detta med titeln ”Metod för mappning till Snomed CT”. Metodboken finns publicerad hos Socialstyrelsen och är lämplig för alla register som avser hälsodata.

Den semantiska mappningen för Blåscancerregistret kommer, tillsammans med relaterat metadata, att inom kort publiceras i metadataverktyget Register Utiliser Tool (RUT).

Metodboken hittar du här.

 

Publicerat den 11 mars 2020

|

Uppdaterad den 11 mars 2020