Lagändringar som ska underlätta genomförandet av klinisk forskning

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning är tillåten.

För att kunna planera klinisk forskning behöver forskaren veta hur många potentiella personer som skulle kunna ingå i en studie utifrån de kriterier som forskarna satt upp. Detta kallas antalsberäkning och innebär behandling av personuppgifter i journalsystem och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

Sådan beräkning innebär att på förfrågan inför planerad klinisk forskning beräkna hur många personer som uppfyller vissa i förväg uppställda kriterier och därmed kan komma att ingå i forskningen. Regleringen kommer att gälla vid alla vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister.
Läs mer på regeringen.se

Publicerat den 22 augusti 2022

|

Uppdaterad den 12 september 2022