Kvalitetsregistret SOReg finns nu i RUT

Kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg), som sedan 2007 täcker all obesitaskirurgi i Sverige, är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

Registret syftar till att ge ny kunskap kring sjukdomen obesitas och dess behandling. SOReg har en mycket hög täckningsgrad, eftersom samtliga opererande enheter i Sverige rapporterar till registret.

På registrets hemsida finner du årsrapporter, patientinformation samt hur du gör för att forska på SORegs data. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

Läs mer om SOReg-registret

Bli användare av RUT

Mer om registret i RUT

 

Publicerat den 8 april 2020

|

Uppdaterad den 24 april 2020