Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Ny samverkansgrupp för data och analys

En ny nationell samverkansgrupp för data och analys har etablerats inom ramen för regionernas kunskapsstyrningssystem för hälso- och sjukvården. Samverkansgruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.

Sveriges regioner har ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Nationella samverkansgrupper leder och samordnar regionernas gemensamma arbete i olika områden. Den nya gruppen har bland annat i uppdrag att utveckla ett mer modernt och sammanhållet uppföljningssystem för att möta ökat behov av tillgång till relevanta data. De ska dessutom arbeta med att säkra en bred helhetssyn på hur vårddatainsamlingar, kvalitetsregister och hälsodataregister motsvarar aktuella behov. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.

Kunskapsstyrning hälso-sjukvård finns mer information om uppdraget och specifika insatsområden

 

 

Publicerat den 14 april 2022

|

Uppdaterad den 14 april 2022