Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till  sekundäranvändning av hälsodata kan utökas.

Med hälsodata avses personuppgifter om hälsotillstånd. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård. Regeringen har utsett Annemieke Ålenius till särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Användning av hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård – Regeringen.se 
Delning av hälsodata ska bli effektivare och säkrare – Regeringen.se

Publicerat den 11 juli 2022

|

Uppdaterad den 11 juli 2022