Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till  sekundäranvändning av hälsodata kan utökas.

Med hälsodata avses personuppgifter om hälsotillstånd. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård. Läs mer i regeringens pressmeddelande: Användning av hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Publicerat den 12 maj 2022

|

Uppdaterad den 12 maj 2022