Forskningsdatautredningen överlämnad

Den 5 juni överlämnade forskningsdatautredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår långsiktiga regleringar av forskningsdatabaser.

Utredningen föreslår att behandlingen av personuppgifter i en forskningsdatabas ska regleras i en särskild lag, forskningsdatabaslagen. Lagen reglerar bl.a. vilka forskningshuvudmän som ska få ansvara för forskningsdatabaser och vilka skyddsåtgärder som krävs för att en forskningsdatabas ska vara rättsenlig.

Både statliga och privata lärosäten, som omfattas av offentlighetsprincipen samt har examensrätt, ska få behandla personuppgifter i forskningsdatabaser. Detta gäller även statliga och kommunala myndigheter som har forskning inskriven av sin instruktion.

Utredningen föreslår också flera olika skyddsåtgärder för forskningsdatabaser. En sådan är att såväl forskningsdatabasen som all forskning som använder uppgifter från forskningsdatabaser ska vara etikgodkänd.

Läs utredningen Rätt att forska på regeringskansliets webbplats.

 

Publicerat den 18 juni 2018

|

Uppdaterad den 23 september 2019