Forskarskola inom registerbaserad forskning: Anmälan öppen

Anmälan till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) är öppen till 17 maj.

Programmet stäcker sig över två år och riktar sig till doktorander vid svenska lärosäten som använder registerbaserad forskning i sin forskarutbildning. Syftet är att deltagarna ska utveckla djupare kunskaper och färdigheter avseende hur olika datakällor kan användas för forskningsändamål.

Forskarskolan är ett resultat av Vetenskapsrådets initiativ till nationellt fokus på registerbaserad forskning och koordineras av Karolinska Institutet.

Läs mer om SINGS

Anmälan till forskarskolan

 

Publicerat den 26 april 2021

|

Uppdaterad den 26 april 2021