Etikprövningsnämnderna digitaliserar

I höst slutar etikprövningsnämnderna med pappersblanketter. I stället ska du ansöka om etikprövning digitalt via Prisma. Övergången beräknas vara klar tidigast den 1 september.

För att kunna ansöka digitalt i Prisma måste den som ansöker (forskningshuvudmannen) ha ett organisationskonto i Prisma. Förändringen innebär också att det inte går att betala avgiften för etikprövningen i förväg. Istället får man ett OCR-nummer när man gör sin digitala ansökan.

Mer på Prismas webbplats

Publicerat den 20 augusti 2018

|

Uppdaterad den 17 januari 2020