Etikprövningsmyndigheten ger förtur till etikprövning för forskning om covid-19

Etikprövningsmyndigheten informerar att ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till covid-19 kan ges förtur. Sökanden måste avisera Etikprövningsmyndigheten särskilt om att ansökan ges in.

Detta sker genom att ett följebrev ges in tillsammans med ansökan, i vilket skälen för förturshantering anges enligt särskilda kriterier.

Mer information om hur man ansöker om etikprövning samt kriterier för förturshantering av ansökningar om covid-19 forskning finner du på Etikprövningsmyndighetens webbplats.

 

Mer information om förturshanteringen hos Etikprövningsmyndigheten finns här.

Etikprövningsmyndighetens webbplats

 

Publicerat den 6 april 2020

|

Uppdaterad den 28 april 2020