Etikprövningsmyndigheten byter ärendehanteringssystem

4 oktober öppnar Etikprövningsmyndighetens nya ansöknings- och ärendehanteringssystem Ethix.

Ethix har ett helt digitalt flöde som anpassar sig till information som forskaren lämnar i ansökan. Samma information som tidigare kommer att efterfrågas.

23 september stängs det nuvarande ansökningssystemet inför bytet och det kommer inte gå att lämna in nya ansökningar förrän det nya öppnar.

Läs mer på etikprövningsmyndighetens webbplats.

 

Publicerat den 8 september 2021

|

Uppdaterad den 15 september 2021