Doktorandkurs inom registerforskning: anmälan öppen

Senast den 15 maj kan doktorander verksamma på nordiska universitet och högskolor som är intresserade av registerforskning anmäla sig till kursen ”Key concepts and principles for design and critical interpretation of Nordic register-based studies”.

Syftet med denna tvåveckors kurs är att ge deltagarna kunskap om hur register kan användas för forskningsändamål. Bland annat kommer centrala begrepp gällande forskningsdesign, etiska och juridiska aspekter samt tolkning av registerbaserade studier att beaktas.

Kursen kommer att äga rum i Sverige, 23-27 september 2019 och 13-17 januari 2020.

Ansökan görs via Karolinska Institutets kurskatalog.

 

Publicerat den 8 maj 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019