Bli en ”superbeställare” hos Socialstyrelsen

En bra beställning kan göra flera månaders skillnad i handläggningstid när man beställer data för sitt forskningsprojekt. Därför har Socialstyrelsen tagit initiativet till att erbjuda forskningsorganisationer och institutioner att utbilda en eller två superbeställare.

Superbeställare får extra god kunskap om hur Socialstyrelsen arbetar med beställningarna och kan därmed hjälpa till i sin hemorganisation att formulera bra beställningar.

Utbildningen består i ett par, personliga möten med en handläggare där processen gås igenom. Man har också en kontaktperson och bjuds in till superbeställarevents på Socialstyrelsen en eller två gånger per år.

Anmäl intresse genom att maila registerservice@socialstyrelsen.se innan midsommar.

 

Publicerat den 5 maj 2018

|

Uppdaterad den 23 september 2019