Blåscancerregistret finns nu i RUT

Det Nationella Kvalitetsregistret för urinblåsecancer (”Blåscancerregistret”) som sedan 1997 registrerar patienter med nyupptäckt urinblåscancer i hela landet är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

Registret syftar till att ge kunskap kring sjukdomen genom registrering av utredning och behandling av nyupptäckt blåscancer samt femårsuppföljning i Sverige. Blåscancerregistret har hög täckningsgrad och på registrets hemsida finner du årsrapporter, patientinformation samt hur du gör för att forska på blåscancerregistrets data. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i RUT.

Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

 

Logga in i RUT

Bli användare av RUT

Mer information på registrets webbplats

Mer om satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Publicerat den 20 maj 2020

|

Uppdaterad den 20 maj 2020