LKG-registret finns nu i RUT

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT.

Registret har som syfte att utveckla behandlingsmetoderna för LKG genom uppföljning av utveckling av utseende, tänder/bett och tal. Registret syftar även till att säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG. Registret innehåller data på patientnivå.

På registrets hemsida finner du årsrapporter, information till patienter samt hur du gör för att forska på data från LKG-registret. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i RUT.

Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT – Registerforskning.se

Mer om LKG-registret på registrets webbplats

 

Publicerat den 14 oktober 2021

|

Uppdaterad den 14 oktober 2021