Användartest av ny sökfunktion i RUT

En ny sökfunktion i RUT har utvecklats och nu pågår användartester.

RUT är ett metadataverktyg som förbättrar tillgängligheten till och gör det lättare att använda registeruppgifter för forskningsändamål. RUT är framtaget av Vetenskapsrådet.

RUT har ett gränssnitt där du kan söka efter och utforska metadata från de anslutna registren. Gränssnittet består bland annat av en sökfunktion där du kan söka med fritext och välja olika filter för din sökning.

Nu har vi utvecklat en ny sökfunktion med fler möjligheter till filtrering och tydligare presentation av sökresultat och vi behöver din hjälp att testa denna. Det skulle vara av stort värde för vidareutvecklingen av RUT om du har möjlighet att delta i testet!

Testet görs i en separat testmiljö och enbart på sökfunktionen i verktyget. Under testningen får du svara på några korta frågor om sökfunktionen. Du får också möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad av oss som jobbar med RUT, för att berätta mer om vad du tyckte om sökfunktionen.

Om du redan har ett RUT-konto kan du använda ditt ”vanliga” användarnamn, det vill säga den e-postadress som du registrerat ditt konto med, för att logga in

Testa den nya sökfunktionen i RUT

 

 

 

 

 

Publicerat den 12 november 2021

|

Uppdaterad den 15 november 2021