Registerforskning.se riktar sig i första hand till forskare som vill använda registerdata i sin forskning. Här finns information om register, hur data för forskning begärs ut och gällande lagstiftning. På webbplatsen finns också ett verktyg för att söka och matcha registerinformation på metadatanivå, RUT. Registerforskning.se är en del i ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet.

Registerforskning steg för steg

I vår processbeskrivning hittar du stöd i varje steg i processen för att identifiera, begära ut och använda registerdata samt information om de rättsliga kraven. Processen består av 11 steg grupperade i fyra övergripande grupper.

 
 
 
Läs mer

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av