Evenemang - 6 november 2019

Anmäl dig till Registerforskning 2019

Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning. Men klarar dagens system o…
Registernytt - 12 september 2019

Bidragsbeslut klara inom Registerbaserad forskning

Nu är bidragsbesluten klara för forskningsmiljöer och forskarskola inom registerbaserad forskning…
Registernytt - 5 september 2019

Nulägesrapport 2019 för Nationella Kvalitetsregister publicerad

I slutet av augusti publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin nya Nulägesrapport som su…
Registernytt - 19 augusti 2019

SCB:s användarundersökning av MONA publicerad

Statistiska centralbyrån genomförde i våras en undersökning bland användare av verktyget MONA (…
Registernytt - 16 juli 2019

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i …
Registernytt - 11 juli 2019

Nordiska dataskyddsmyndigheter fördjupar sitt samarbete

Vid det årliga nordiska dataskyddsmötet, som i år arrangerades av svenska Datainspektionen, under…
Registernytt - 4 juli 2019

Förbättrade förutsättningar för R-RCT

Inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsreg…
Evenemang - 15 oktober 2019

Workshop om registerbaserade randomiserad kliniska studier

Den 15 oktober arrangerar Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center en workshop om …
Registernytt - 3 juli 2019

Öppet hus 2019 på Registerservice

Registerservice på Socialstyrelsen bjuder in till öppet hus den 26 september 2019, kl. 09-12, i So…
Evenemang - 19 november 2019

Registerforskning och öppen tillgång till forskningsdata på IFISS 2019

Hur hittar man relevant digital information inom forskning idag? Vad är registerforskning, öppen t…
Registernytt - 14 maj 2019

Bli superanvändare hos Socialstyrelsen

Vill din organisation spara tid i beställningsprocessen? Varför inte anmäla intresse att gå Regi…