Uppdaterad sökfunktion i RUT

Sökfunktionen i RUT har vidareutvecklats med fler möjligheter till filtrering och tydligare presentation av sökresultat med en variabelorienterad utgångspunkt.

Under hösten 2021 genomfördes användartester av den vidareutvecklade sökfunktionen och nu lanseras denna för användning. Stort tack till alla som deltog i användartesterna!

 

Publicerat den 8 april 2022

|

Uppdaterad den 8 april 2022