Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) finns nu i RUT

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) som sedan 2001 registrerar patienter som har intensivvårdats i Sverige är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

SIR har en hög täckningsgrad och i princip alla intensivvårdsavdelningar i Sverige rapporterar till registret. Svenska Intensivvårdsregistret syftar till att ge data om och höja kvaliteten på svensk intensivvård. Registret ska dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, med fokus på epidemiologi men även andra riktade områden.

På registrets hemsida finner du bland annat årsrapporter, förteckningar över data och resultat (t.ex. data om de fall av covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar) samt hur du gör för att forska på SIR:s data.

En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i RUT. Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

 

Logga in i RUT

Bli användare av RUT

Mer information på registrets webbplats

Mer om satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Publicerat den 15 maj 2020

|

Uppdaterad den 15 maj 2020