Halverad väntetid hos Registerservice

Tack vare ett effektivare arbetssätt och flera nyanställda har Registerservice vid Socialstyrelsen lyckats halvera tiden för att få en handläggare, då en forskare skickat in en beställning på registerdata för forskningsändamål.

I början av 2020 var väntetiden på att få en handläggare fyra månader, medan den nu är nere på under två månader. Detta trots att Registerservice under 2020 fått in ett stort antal fler beställningar till följd av covid-19 som givits förtur.

För närvarande handläggs beställningar som kom in i mitten på augusti.

Läs hela nyheten på: https://www.linkedin.com/showcase/registerservice/

För mer information om Registerservice se: https://bestalladata.socialstyrelsen.se/om-registerservice/

 

Publicerat den 7 oktober 2020

|

Uppdaterad den 8 oktober 2020