Nordiska dataskyddsmyndigheter fördjupar sitt samarbete

Vid det årliga nordiska dataskyddsmötet, som i år arrangerades av svenska Datainspektionen, undertecknades en deklaration om att fokusera på strategier för tillsyn och att ge stöd och vägledning till dataskyddsombud.

Innehållet i Stockholmsdeklarationen innebär att det nordiska samarbetet på dataskyddsområdet fördjupas. Respektive lands dataskyddsmyndighet förbinder sig nu att samarbeta bland annat vad gäller metodologi och resultat från nationella tillsyner, att skapa ett nätverk för att utbyta information om samarbetet inom EU och att ge stöd och vägledning till dataskyddsombud.

År 2018 undertecknade de nordiska dataskyddsmyndigheterna den s.k. Köpenhamnsdeklarationen som ligger till grund för årets deklaration. Inom ramen för samarbetet ska de nordiska myndigheterna enligt Köpenhamnsdeklarationen ta fram gemensamma vägledningar, utbyta mallar för biträdesavtal och arbeta för ett likartat sätt att klassificera och hantera personuppgiftsincidenter.

Läs mer om deklarationen på Datainspektionens webbplats.

 

Publicerat den 11 juli 2019

|

Uppdaterad den 3 april 2023