Statistiska centralbyrån genomför en undersökning bland MONA-användare

SCB genomför en anonym webb-undersökning som riktar sig till forskare och andra som bearbetar mikrodata från SCB i verktyget MONA (Microdata online access).

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om användarnas upplevelse av MONA i sin helhet, från beställning av data, tills dess att användningen i MONA upphör. Förfrågan om att delta i undersökningen skickades med epost till användare den 7 mars.

Med hjälp av svaren hoppas SCB få veta vilka svårigheter och begränsningar som påverkar användarna mest och hur användarna ser på att arbeta i MONA.  Svaren kommer att visa SCB inom vilka områden MONA behöver förbättras. SCB och Vetenskapsrådet uppmanar alla som ingår i undersökningen att svara på frågorna och att använda denna möjlighet att förmedla synpunkter och erfarenheter av att arbeta i MONA!

Frågor om undersökningen kan ställas till:

Joakim Bonilla

010-479 60 09

mona@scb.se

 

Publicerat den 12 mars 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019