Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Integritetsskyddsmyndigheten har uppdraget att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Nu överlämnar myndigheten en delredovisning av uppdraget till regeringen.
– Den kanske viktigaste rättsliga frågan som beskrivs som utmanande av innovationsaktörer rör datadelning. Att vi i möjligaste mån klargör rättsläget och skapar kunskap är därför en viktig väg framåt. Vi ska nu både fördjupa vår egen kunskap och ta fram konkret vägledning till innovationsaktörer i olika frågor som rör datadelning, säger Carin Sundhage som leder IMY:s arbete med regeringsuppdraget.

Läs rapporten och mer om uppdraget på IMYs webb

 

Publicerat den 1 april 2022

|

Uppdaterad den 1 april 2022