Förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet

Kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning för ett europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space, EHDS

För att underlätta tillgång och delning av uppgifter, bland annat elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från olika register har kommissionen presenterat ett förslag till en ny förordning för ett europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space. Det gäller tillgång och delning både inom själva vården (primäranvändning) och för forskare och beslutsfattare (sekundäranvändning), samtidigt som medborgarnas kontroll över sina hälsodata ökar.

Proposal for a regulation – The European Health Data Space (Europeiska Kommissionens webbplats)

Regeringens remissinstanser 

Publicerat den 19 maj 2022

|

Uppdaterad den 19 maj 2022