E-hälsomyndighetens förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister

E-hälsomyndigheten har haft i regeringsuppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister.

E-hälsomyndigheten har genomfört en förstudie om hur myndigheten eller en annan myndighet kan tillhandahålla en digital
nationell infrastruktur för kommuner och regioner som bedriver nationella kvalitetsregister. I slutrapporten ger E-hälsomyndigheten
förslag inriktade på tre områden där myndigheten kan bidra till en mer sammanhållen digital nationell infrastruktur; en nationell funktion för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg, en statlig nationell interoperabilitetslösning och en statlig nationell registerplattform.

Läs slutredovisningen i sin helhet på e-Hälsomynidhetens webbplats

Publicerat den 6 februari 2023

|

Uppdaterad den 6 februari 2023