Workshop om registerbaserade randomiserad kliniska studier

Den 15 oktober arrangerar Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center en workshop om planering och genomförande av registerbaserade randomiserade kliniska studier. Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av hur man genomför en R-RCT, t.ex. kliniska forskare, forskningssjuksköterskor, projektledare, myndighetsrepresentanter, registercentrum-medarbetare m.fl.

Vad: R-RCT workshop: Så planerar och genomför du en registerbaserad randomiserad klinisk studie

När: 15 oktober 2019

Var: Uppsala Science Park i Hubben

Mer information och anmälan via R-RCT:s webbsida.

 

Publicerat den 4 juli 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019