Webinar om RUT och semantisk mappning

Vetenskapsrådet tillhandahåller metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Du som är kliniker, statistiker eller data manager, med intresse för frågeställningar kring hantering av hälsodata, får nu möjlighet att lära dig mer om semantisk mappning och hur det tillgängliggörs i RUT. Vi bjuder in till ett kostnadsfritt webinar via Zoom.

När: 26 maj 2020, kl. 9.00-12.00
Var:
Via Zoom

Välkommen med din anmälan här

 

Under webinaret kommer vi att lära oss mer om metoden för semantisk mappning av registerdata, där vi bland annat ger exempel på hur man kan bygga ett semantiskt lexikon. Vi kommer delge er våra erfarenheter kring olika användningsområden för semantisk mappning, exempelvis förbättrad interoperabilitet med journalsystem, forskare och infrastrukturer samt samordning och harmonisering mellan register.

Program

  • Metod för semantisk mappning av registerdata till ontologin/terminologin SnomedCT
  • Blåscancerregistret – Praktiska erfarenheter från av att bygga ett semantiskt lexikon
  • Praktiska erfarenheter av att återanvända lexikon när registret inkluderades i RUT

Medverkande

Magnus Eriksson, Vetenskapsrådet
Anna Rossander, urolog och doktorand vid Göteborgs universitet
Truls Gårdmark, urolog och lektor vid Karolinska Institutet

Anna Rossander och Truls Gårdmark har inom Swelifeprojektet SWEPER (Swedish Personalized Medicine) utvecklat en metod för mappning mellan registerdata och ontologin/terminologin SnomedCT som ofta används inom hälsodataområdet. De har genomfört den faktiska mappningen för variabler samt värdemängder i Blåscancerregistret och därigenom byggt upp praktisk erfarenhet. Det lexicon som tagits fram, dvs den mappning mellan registrets variabler/värdemängder och SnomedCT, har sedan lästs in i Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT.

Under webinaret kommer vi att lära oss mer om metoden för semantisk mappning av registerdata, där vi bland annat ger exempel på hur man kan bygga ett semantiskt lexikon. Vi kommer delge er våra erfarenheter kring olika användningsområden för semantisk mappning, exempelvis förbättrad interoperabilitet med journalsystem, forskare och infrastrukturer samt samordning och harmonisering mellan register.

 

Publicerat den 20 maj 2020

|

Uppdaterad den 25 maj 2020