Webbinarium – Att forska på kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. Registren innehåller individuppgifter om bakgrundsfaktorer, diagnostik, behandling och utfall. Men vad får uppgifternas användas för, hur regleras utlämnandet och vilket ansvar har mottagaren?

Den nationella stödfunktionen för kvalitetsregister och kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anordnar webbinariumet om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Det vänder sig till forskare som använder kvalitetsregisteruppgifter och medarbetare vid kvalitetsregister och registercentrumorganisationer.

Datum
Webbinariet erbjuds vid två tillfällen

 • 15 oktober, klockan 10.00 – 15.15
 • 3 december, klockan 10.00 – 15.15

Länk till anmälan: https://www.delegia.com/app/netattm/Attendee/Page/98758


Innehåll

Webbinariet utgår från den nyligen publicerade vägledningen Kvalitetsregisteruppgifter för forskning och innehåller:

 • Rättslig reglering av kvalitetsregister och personuppgiftsansvar
 • Rättslig reglering av behandling av personuppgifter för forskning
 • Allmänna handlingar, sekretess för kvalitetsregister, utlämnande för forskning
 • Saklighet och opartiskhet vid prövning och överenskommelsen med industrin
 • Ansökan om utlämnande av data, mottagarens ansvar för data, vilka data lämnas ut och hur
 • Registerservice vid Socialstyrelsen
 • Internationell forskning
 • Författarskap och publicering


Medverkande

 • Manólis Nymark, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Anna Trinks, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • John Kling, Socialstyrelsen
 • Anna Gref, Socialstyrelsen

 

Publicerat den 3 september 2020

|

Uppdaterad den 22 september 2020