Webbinarium – Att forska på kvalitetsregister

Den 15 oktober och 3 december 2020 anordnade den nationella stödfunktionen för kvalitetsregister och kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) webbinarium i Att forska på kvalitetsregister utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. Webbinariet filmades och går nu att ta del av i efterhand.

→  Se filmen här


Innehåll

Webbinariet utgår från den nyligen publicerade vägledningen Kvalitetsregisteruppgifter för forskning och innehåller:

 • Rättslig reglering av kvalitetsregister och personuppgiftsansvar
 • Rättslig reglering av behandling av personuppgifter för forskning
 • Allmänna handlingar, sekretess för kvalitetsregister, utlämnande för forskning
 • Saklighet och opartiskhet vid prövning och överenskommelsen med industrin
 • Ansökan om utlämnande av data, mottagarens ansvar för data, vilka data lämnas ut och hur
 • Registerservice vid Socialstyrelsen
 • Internationell forskning
 • Författarskap och publicering


Medverkande

 • Manólis Nymark, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Anna Trinks, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • John Kling, Socialstyrelsen
 • Anna Gref, Socialstyrelsen

 

Publicerat den 3 september 2020

|

Uppdaterad den 1 februari 2021