Registerforskning 2022 – Att möta utmaningar i en föränderlig värld!

Den 8 november bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022.

Temat för årets konferens är hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld.
Konferensen riktar sin till dig som arbetar med registerbaserad forskning att ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal samt att få en dag för nätverkande och träffa andra inom området. I anslutning till konferensen anordnar nätverket SWE-REG en forskningskonferens.
Läs mer om konferensen

 

Publicerat den 31 oktober 2021

|

Uppdaterad den 9 november 2022