Nordisk konferens om epidemiologi och registerforskning inom hälsa

Konferensen ”9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-based Health Research” äger rum i Tampere, Finland, 18-20 september 2019.

Konferensen täcker ett brett spektrum av discipliner kring hälsa: allt från folkhälsa, medicin, veterinärvetenskap, vårdforskning och biostatistik med särskilda plenumdiskussioner och sessioner om bl.a. epigenetik, öppna data, nya datakällor, livscyckelstudier och intergenerationella studier.

Konferensen organiseras av Finsk Epidemiologisk Förening (eng. Finnish Epidemiology Society, FES) och Tampere Universitet.

Sista dagen för registrering är den 1 september 2019. Mer information finns på konferensens hemsida.

 

Publicerat den 13 maj 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019