Nationell biobankskonferens i Göteborg 2019

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet.

Ämnen som tas upp är den nya nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning samt om lagar och regler som påverkar området.

Konferensen genomförs den 26-27 mars 2019 på Svenska mässan i Göteborg och arrangeras av Biobank Sverige.

Mer information och anmälan

Publicerat den 6 november 2018

|

Uppdaterad den 23 september 2019