Kvalitetsregister för forskning 2022

Välkommen till 2022 års konferens Kvalitetsregister för forskning!
Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor. Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård.

Tid: 5 maj 2022

Plats: Piperska muren, Stockholm

Dagen kommer också att streamas och kunna följas live online.

 

Innehåll:

  • Användningspotentialen av artificiell intelligens inom kvalitetsregister
  • Kvalitetsregistrens roll vid val av sjukdomsspecifika läkemedel, precision medicine
  • Kvalitetsregistrens betydelse i utvecklingen av evidensbaserad vård
  • Internationella registersamarbeten

 

Bekräftade föreläsare:

  • Anna Johansson, Karolinska Institutet
  • Gunnar Juliusson, Lunds universitet, AML Blodcancerregistret
  • Henrik Ahlén, AI Sweden
  • Johan Askling, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin
  • Max Gordon, Karolinska Institutet, CAIR-lab

 

Program och anmälan

Läs mer och anmäl dig på Apotekarsocietetens hemsida

 

Publicerat den 18 april 2022

|

Uppdaterad den 12 maj 2022