Kvalitetsregister för forskning 2021

Välkommen till 2021 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård.


Tid:
5 maj 2021. Registrering från 08.30 och dagen avslutas ca 17.00.

Plats: Konferensen genomförs i lokal i centrala Stockholm och/eller i virtuellt klassrum i Zoom.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på Apotekarsocietetens hemsida: https://www.apotekarsocieteten.se/produkt/kvalitetsregister-for-forskning-2021/

Observera att du behöver göra en ny anmälan, även om du varit anmäld till konferensen 2020 som blev inställd.

Publicerat den 14 oktober 2020

|

Uppdaterad den 14 oktober 2020