Kvalitetsregister för forskning 2021

Välkommen till 2021 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård.


Tid:
5 maj 2021. Registrering från 08.30 och dagen avslutas ca 16.00.

Plats: Konferensen genomförs digitalt.

Program och anmälan

Läs mer och anmäl dig på Apotekarsocietetens hemsida

Observera att du behöver göra en ny anmälan, även om du varit anmäld till konferensen 2020 som blev inställd.

 

 

 

Publicerat den 20 februari 2021

|

Uppdaterad den 20 april 2021