Inställd: Kvalitetsregister för forskning 2020

Konferensen Kvalitetsregister för forskning är inställd på grund av covid-19 och genomförs nästa år samma datum.

Dagen anordnas i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting/Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

 

 

Publicerat den 24 oktober 2019

|

Uppdaterad den 26 mars 2020