Kvalitetsregister för forskning 2020 – save the date

Välkommen till 2020 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.

Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Dagen anordnas i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting/Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Läs mer om konferensen och ta del av andra kurser på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

 

Publicerat den 24 oktober 2019

|

Uppdaterad den 24 oktober 2019